ദ്രുത മാറ്റം അഡാപ്റ്ററുകൾ

 • Redi Lock resin pad holder for Husqvarna floor grinding machines

  Husqvarna ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾക്കുള്ള റെഡി ലോക്ക് റെസിൻ പാഡ് ഹോൾഡർ

  Husqvarna ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾക്കുള്ള Z-LION PJ1 റെഡി ലോക്ക് റെസിൻ പാഡ് ഹോൾഡർ, റെസിൻ പോളിഷിംഗ് പാഡുകളോ മെറ്റൽ ഗ്രൈൻഡിംഗ് ടൂളുകളോ വെൽക്രോ ബാക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറകിൽ Husqvarna റെഡി-ലോക്കിനൊപ്പം വരുന്ന ഒരു ടൂൾ ഹോൾഡറാണ് (ഉദാ. ZL-16C3A സിന്റർ ചെയ്ത മെറ്റൽ ഡയമണ്ട് പോളിഷിംഗ് പാഡ്. ) Husqvarna ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീനുകളിലേക്ക്.

 • Magnetic adapter for Lavina floor grinders

  ലാവിന ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡറുകൾക്കുള്ള മാഗ്നറ്റിക് അഡാപ്റ്റർ

  ലാവിന ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡറിനുള്ള Z-LION PJ3 മാഗ്നറ്റിക് അഡാപ്റ്റർ, ലാവിന ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡറുകളിൽ മെറ്റൽ ഡയമണ്ട് ഗ്രൈൻഡിംഗും പോളിഷിംഗ് ടൂളുകളും എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ക്വിക്ക് ചേഞ്ച് സിസ്റ്റമുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ്, ബോൾട്ടിംഗ് ആവശ്യമില്ല.ബോൾട്ടുകൾക്കോ ​​സ്ക്രൂകൾക്കോ ​​പകരം, ലോഹ ഡയമണ്ട് ടൂളുകൾ 3 കാന്തങ്ങളാൽ പൊട്ടിച്ച്, ചുണ്ടിന്റെയും ഗൈഡ് പിൻയുടെയും സഹായത്തോടെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു.ലാവിന ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് യോജിച്ചതിന് പിന്നിൽ ലാവിന വെഡ്ജ്-ഇൻ പ്ലേറ്റിനൊപ്പം വരുന്നു.

 • Magnetic adapter for HTC floor grinders

  HTC ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡറുകൾക്കുള്ള മാഗ്നറ്റിക് അഡാപ്റ്റർ

  HTC ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡറിനുള്ള Z-LION PJ2 മാഗ്നറ്റിക് അഡാപ്റ്റർ, ലോഹ ഡയമണ്ട് ഗ്രൈൻഡിംഗും പോളിഷിംഗ് ടൂളുകളും എച്ച്ടിസി ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡറുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാഗ്നറ്റുകളുള്ള ഒരു ടൂൾ ഹോൾഡറാണ്.ഡയമണ്ട് ടൂളുകൾ സ്ഥാനത്ത് പിടിക്കാൻ ലിപ്, ഗൈഡ് പിൻ എന്നിവ സഹായിക്കുന്നു.എച്ച്ടിസി ഫ്ലോർ ഗ്രൈൻഡറുകളിൽ 3 ഇഞ്ച് 10 സെഗ്‌മെന്റ് ഡയമണ്ട് ഗ്രൈൻഡിംഗ് പക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, എച്ച്ടിസി വിംഗ് പ്ലേറ്റിനൊപ്പം വരുന്ന ഈ മാഗ്നറ്റിക് അഡാപ്റ്റർ അത് സാധ്യമാക്കും.